31 Ιαν 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ << ΓΛΩΣΣΑ >> : Φίλοι και φίλες από άλλες χώρες

  
  Εγώ έχω ίωση! Δεν μπορώ να γράψω...
  
 • Θυμάσαι πώς  χωρίζονται οι προτάσεις ανάλογα με το περιεχόμενό τους;                                                   κρίσεως ,  επιφωνηματικές ,  ερωτηματικές ,  επιθυμίας
 • Θυμάσαι τα μέρη του λόγου ;                                       βιβλίο γραμματικής , σελ.81-82-83
 • Ξέρεις να κλίνεις τις προσωπικές αντωνυμίες ;      Θυμάσαι και τους αδύνατους τύπους ;
 • Ξέρεις να ξεχωρίζεις τις προσωπικές αντωνυμίες ( αδύνατους τύπους ) από τα άρθρα ;
 • Τι είναι τα ομώνυμα και τι τα παρώνυμα; Διάβασες καλά τα παραδείγματα του βιβλίου εργασιών; Θυμάσαι τις διαφορές στη σημασία των λέξεων ; τοίχος  και τείχος (ομώνυμα)    γένια και  γενιά  ( παρώνυμα )
 • Θυμάσαι τι πρέπει να προσέξουμε όταν γράφουμε μια επιστολή ή μια πρόσκληση σε πάρτι ;
 • Ξαναδιάβασες τις τελικές και αποτελεσματικές -  συμπερασματικές προτάσεις;
 • Διάβασες το λεξιλόγιο του κεφαλαίου;
 • φιλάνθρωπος , φιλόζωος , φιλότεχνος , φιλόπονος , φιλόξενος , φιλομαθής , φιλόλογος κ.λπ. σελ. 74 από το βιβλίο ( κάτω μέρος ), από το βιβλίο εργασιών 49-50 και μια ματιά στην 51
 • Ευθύς και πλάγιος λόγος
    Την Παρασκευή σας είχα δώσει να δουλέψετε πάνω σε κάποιες εργασίες, πιστεύω να τις διαβάσατε με προσοχή. Θα σας βοηθήσουν...   Καλό διάβασμα !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου