19 Φεβ 2011

ΤΟ ΡΗΜΑ

Το ρήμα είναι ο πιο βασικός όρος μιας πρότασης.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρόταση χωρίς ρήμα. Ακόμα και κάποιες ελλειπτικές προτάσεις που φαίνεται να μην έχουν ρήμα, είναι γιατί αυτό εύκολα εννοείται!  

Σε μια μεγάλη φράση ( περίοδο λόγου ) πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσες προτάσεις όσα και τα ρήματά της.

Να θυμάσαι: Ρήμα και πρόταση!

Παράδειγμα: Οι μαθητές  διάβαζαν  , έγραφαν  και συζητούσαν για τις εργασίες που είχαν.

1η πρόταση : Οι μαθητές διάβαζαν
2η πρόταση : έγραφαν
3η πρόταση : συζητούσαν για τις εργασίες  
4η πρόταση : που είχαν

Η συγκεκριμένη περίοδος δηλαδή αποτελείται από τέσσερις ( όσα και τα ρήματα ) προτάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου