20 Φεβ 2011

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ

Η δυσκολία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα κλάσματα είναι ετερώνυμα. Έχουν δηλαδή διαφορετικούς παρονομαστές.

Πώς την ξεπερνώ;Τα κάνω ομώνυμα!

Και πώς γίνεται αυτό;

Βρίσκω το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.)  των παρονομαστών τους , δηλ. του 3 και του 4 , και  φτιάχνω με τη βοήθειά του ισοδύναμά τους κλάσματα.

Τα κλάσματα αυτά θα έχουν παρονομαστή το Ε.Κ.Π , δηλ. το 12.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου