13 Απρ 2011

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΕΦ. 23 - 27

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 23-27
Ερωτήσεις που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν στη μελέτη σου.
1.Ποια εσωτερικά προβλήματα δημιούργησαν στο Βυζάντιο οι νικηφόροι πόλεμοι με τους γειτονικούς λαούς;
2.Ποιες αλλαγές έκανε ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ στη διοίκηση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα;
3.Πώς δέχτηκαν οι πολίτες τις μεταρρυθμίσεις του Λέοντα Γ΄ και των διαδόχων του;
4.Πότε συγκλονίστηκε η αυτοκρατορία από σοβαρές ταραχές και ποιες ήταν οι αποφάσεις αυτοκρατόρων που τις προκάλεσαν;
5.Σε ποιες αντιμαχόμενες παρατάξεις χώρισαν το λαό και τους κληρικούς οι αποφάσεις των αυτοκρατόρων;
6.Ποιες ήταν οι συνέπειες του διχασμού αυτού και πόσο κράτησε;
7.Ποιες συνέπειες είχε ο διχασμός αυτός για τον ίδιο τον αυτοκράτορα;
8.Πώς ονομάστηκε η διαμάχη αυτή και πώς τελικά σταμάτησε;
9.Τι αποφασίστηκε και έγινε δεκτό από όλους και πώς γιορτάζεται το γεγονός αυτό;
10.Ποιοι κυβέρνησαν το Βυζαντινό κράτος από τον 9ο ως τον 11ο αιώνα;
11.Ποια μέτρα πήραν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για την αντιμετώπιση των εξωτερικών θεμάτων;
12.Ποια μέτρα πήραν για την εσωτερική οργάνωση και την καλή λειτουργία του κράτους;
13. Ποιοι ήταν οι ιδρυτές του πανεπιστημίου της Μαγναύρας και ποιοι δίδαξαν σ’ αυτό;
14. Πώς λειτουργούσε το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας και ποιο όφελος είχε το κράτος απ’ αυτό;
15.Ποια άλλη σχολή λειτουργούσε την ίδια περίοδο; Τι γνωρίζεις γι’ αυτήν;
16. Πώς ονομάζεται αυτή η περίοδος του Βυζαντίου; Γιατί ;


ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΝ LINE - ΠΗΓΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔAIΑΣ

 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ :      ΚΛΙΚ    και          ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου