27 Φεβ 2011

Ερωτήσεις για τα κεφάλαια 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22

1.Με λίγα λόγια τι ξέρεις για  καθέναν από τους λαούς (  Πέρσες , Άραβες , Άβαροι , Σλάβοι , Βούλγαροι , Ρώσοι )  που βρισκόταν στη γειτονιά του Βυζαντίου;
2.Πώς αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τους γείτονές τους ;
3.Ποια προβλήματα δημιουργούσαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία;
4.Ποια ήταν η βασική επιδίωξη των λαών αυτών;
5.Με τι μέσα  τους αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί ;
6.Πότε έγινε αυτοκράτορας ο Ηράκλειος και σε τι κατάσταση βρήκε την Αυτοκρατορία;
7.Τι έκανε με τα χρήματα που πήρε από τον Πατριάρχη Σέργιο ο Ηράκλειος ;
8.Πόσες εκστρατείες έκανε ο Ηράκλειος εναντίον των Περσών και τι γνωρίζεις γι 'αυτές ;
9.Σε ποιους είχε αναθέσει τη φύλαξη της Πόλης όσο διαρκούσαν οι εκστρατείες αυτές ;
10. Τι γνωρίζεις για τον Ακάθιστο Ύμνο; 
11. Ποιος λαός εκμεταλλεύτηκε και πώς τους μακροχρόνιους πολέμους Βυζαντινών και Περσών ;
12.Πώς αντιμετώπισαν τη νέα αυτή απειλή οι Βυζαντινοί ;
13.Με ποιο τρόπο έκλεισε οριστικά ο δρόμος των Αράβων προς την Ευρώπη ; Πότε;
14.Γιατί ήταν δύσκολη η φύλαξη των συνόρων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας;  Τι έκαναν οι Βυζαντινοί για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα;
15. Ποιοι ήταν οι Ακρίτες ; Τι γνωρίζεις για το Βασίλειο Διγενή Ακρίτα ;
16. Πότε άρχισαν να βελτιώνονται οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους Σλάβους;
17. Τι γνωρίζεις για τον εκχριστιανισμό των Σλάβων ;
18. Τι γνωρίζεις για τη σχέση του Βυζαντίου με τους Βούλγαρους;
19. Ποιος κατάφερε και πότε να αντιμετωπίσει οριστικά τους Βούλγαρους;
20.Πότε διαταράχθηκαν οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Ρώσους ; Γιατί;
21.Γιατί παρά τη βοήθεια  που έδωσαν στους Βυζαντινούς και τις καλές σχέσεις που ανέπτυξαν οι δυο λαοί , ξαναήρθαν σε σύγκρουση οι Βυζαντινοί μαζί τους ;
22.Τι έγινε στα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Βασίλειος ο Β΄ ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου